Projekt
Utvecklingsprojekt - 104040

Puualan aktivointihanke

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

01.11.2019 - 05.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kehittämisyhtiö Keulink Oy käynnistää Vesuri -ryhmä Leader -rahoituksella puualan aktivointihankkeen, jonka tarkoituksena on koota yhteen Keuruun seutukunnan ja lähialueen puualan yrityksiä sekä toimialaa palvelevia yrityksiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat ne yritykset, jotka käyttävät raaka-aineena puuta muodossa tai toisessa sekä toimialaan kytköksessä olevat yritykset. Hankkeen kesto: 1.11.2019-30.6.2020, jonka aikana projektipäällikkö on palkattuna 4 kk:n ajan. Aktivointihankkeen tuloksena syntyy vähintään yksi yritysryhmähanke. 1. Aktivointihanke tukee puuyritysten sekä toimialaan kytköksissä olevien yritysten teemaverkostojen syntymistä Keuruun seutukunnalle ja lähialueille niin, että hankkeen tuotoksena syntyy vähintään yksi yritysryhmähanke liitteineen. 2. Alueelle syntyy vähintään yksi yritysten välinen verkosto tai useampia verkostoja, joilla on tahtotila lähteä kehittämään uusia tuotteita, osaamistaan, palveluiden saatavuutta ja arvostusta sekä yritysten välistä yhteistyötä. 3. Syntyy yhteistyötä uusien toimijoiden välille. Aktivointihanke tekee tiivistä yhteistyötä tavoitteidensa saavuttamiseksi myös Metsäkeskuksen sekä Gradia Jämsän metsäopiston kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

104040

Startdatum

01.11.2019

Slutdatum

05.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner