Hanke
Utvecklingsprojekt - 21923

PuuLiiKe

Alajärven kaupunki

31.03.2016 - 31.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke on esiselvityshanke, jonka tavoitteena on osaltaan tukea ja rakentaa maakunnallista puu- ja metsäalan yhteistyöverkostoja. Hankkeella kartoitetaan verkoston uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita erityisesti Äänekosken biotuotetehdas tulevaisuudessa synnyttää. Uusista liiketoimintamahdollisuuksista tiedotetaan sekä aktivoidaan yrityksiä uusien liiketoimintojen käynnistämiseen. Hankkeessa suoritettujen yrityskäyntien avulla selvitetään alueen koulutus- ja osaamistarpeet. Hankkeen päätyttyä yhteistyöryhmät ja -verkostot jatkavat toimintaansa sekä jatkohankkeita toteutetaan yrityskohtaisesti, yritysryhminä tai alueellisina kehittämishankkeina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21923

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

31.01.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Ny affärsverksamhet
Skogsenergi
bioenergi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt