Projekt
Utvecklingsprojekt - 93681

Puurakentamisen terveysvaikutukset – tutkimuksella tietoperusteista tukea puurakentamiselle ja puun käyttömuotojen lisäämiselle

Kuhmon kaupunki

30.06.2019 - 08.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Puurakentamisella on erinomainen maine yksityishenkilöiden asunto- ja loma-asuntorakentamisessa. Julkisessa rakentamisessa on edelleen voitettavana ennakkoluuloja, joten uusi tieto on tarpeen sekä rakentamisteknologian että puumateriaalien suhteen. Puurakennuksilla on esitetty olevan useita terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. Aiheesta tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin olleet pienellä henkilömäärillä tehtyjä tai niissä on seurattu vain lyhytaikaisen puutiloissa oleskelun vaikutuksia. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tutkimuspohjaista, puolueetonta ja kaikille avointa tietoa puurakentamisen terveysvaikutuksista käyttäen tutkimuskohteena Kuhmon Tuupalan uutta puukoulua. Tavoitteena on toteuttaa kansainvälisestikin arvioiden merkittävä ja ainutlaatuinen tutkimus. Uuden tiedon tuottamisen ohella tavoitteena on välittää tietoa käynnissä olevasta tutkimuksesta ja sen alustavista tuloksista, ja saada näin ihmiset ymmärtämään puurakentamisen merkittäviä etuja. Jo tutkimuksen uutuusarvon vuoksi saadaan huomiota Kainuussa ja Kuhmossa tehtävälle puurakentamiselle. Hankkeen päätoimenpiteet ovat: 1.) Sisäilman kemiallisen ja mikrobiologisen laadun määrittäminen Tuupalassa ja vertailu verrokkirakennuksiin eri vuoden aikoina. 2.) Rakennuksen fysikaalisien ominaisuuksien (lämpötilan & ilmankosteuden vaihtelujen tasaaminen, seinäpintojen mikrobimäärä) määrittäminen ja vertaaminen verrokki-rakennuksiin. 3.) Koululaisten poissaolomäärien takautuva seuraaminen ja vertailu eri kouluissa/tiloissa. 4.) Koululaisten ja vähemmässä määrin opettajien stressaantumisen seuranta kolmena eri vuodenaikana mittaamalla syljen stressihormonia, kortisolia, sekä käyttämällä pienemmällä ryhmällä älysormusta mittaamaan ihon sähkönjohtokykyä. Kouluympäristön vaikutuksen lisäksi tutkimuksessa voi selvitä kouluviikon vaikutus rasittuneisuuteen, koulumatkan pituuden vaikutus ja syysloman palauttava vaikutus. 5.) Tiedottaminen. 6.) Hankkeen ja sen tulosten hyödyntäminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93681

Startdatum

30.06.2019

Slutdatum

08.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner