Hanke
Utvecklingsprojekt - 75668

Puurakentamisen uudet tuulet – Nya vindar inom träbyggandet

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.08.2018 - 29.08.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat ovat Suomen mittakaavassa merkittävä puutaloteollisuuden keskittymä. Alueella sijaitsee lukuisia valmistalotehtaita ja erialaisia rakennusosia tuottavia yrityksiä. Muuttunut omakotirakentamisen markkinatilanne edellyttää yrityksiltä strategisia valintoja myös muille rakentamisen alueille kuten kerrostalojen rakentamiseen, julkiseen rakentamiseen ja muuhun ison mittakaavan rakentamiseen. Näihin segmenteihin siirtyminen edellyttää yrityksilät tietoa ja ymmärrystä asiakastarpeista ja osaamista strategisten päätösten tekemiseen. Strategisten valintojen tekeminen edellyttää asiakasymmärrystä ja markkinointiosaamista. Ympäristöministeriö on tehnyt suosituksia vähähiilisestä rakentamisesta ja hankintaohjeita julkiseen rakentamiseen. Tämän tiedon jakaminen yrityksille ja ottaminen mukaan yritysten liiketoimintamallien kehittämiseen toisi puualan yrityksille merkittävää kilpailuetua. Hankeen päätavoitteena on puurakentamisen yritysten kasvun ja uudistamisen aikaansaaminen hankealueen maakunnissa. Yrityksille hankitaan tutkittua tietoa ja käytännön eväitä kilpailukyvyn kehittämistä koskevaan päätöksentekoon. Hankeen avulla yritysten osaaminen lisääntyy, kannattavuusa paranee ja yritykset ottavat käyttöön uusia liiketoimintamalleja. Hankeen avulla myös vientivalmiudet kehittyvät. Hanke tekee tiiviisti yhteistyötä Vaasan Yliopiston puuprofessuurin kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

75668

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

29.08.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt