Hanke
Utvecklingsprojekt - 144348

Puuseppien Jurva

Jurvan koulukunta - Jurva School ry

31.05.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Puuseppien Jurva -hankkeen tavoitteena on dokumenttielokuvan keinoin tallentaa ja nostaa esiin Jurvan alueen huonekaluteollisuuden sekä alan koulutuksen historiaa, puuseppien Jurvaa. Jurvan alueen yli 100-vuotisen huonekaluteollisuuden historian dokumentointia on tehty niukasti ja se mitä on tehty, on lähinnä kirjallisessa muodossa. Elokuvan keinoin historia avautuu erilaisille kohderyhmille elävästi ja siitä hyötyy myös tässä ajassa toimiva huonekaluteollisuus Jurvan puuseppien kylän tarinan, imagon ja mielikuvien vahvistajana. Dokumenttielokuva korostaa Jurvan alueellista identiteettiä ja tukee kylän omaleimaista brändiä. Dokumentti avaa näkymiä paikallisille ihmisille ja alan yrityksille alueen erikoisosaamisen arvostukselle. Dokumentti antaa myös innostavia eväitä alueen yrityksille markkinoinnin ja yrityskuvan rakentamiseen, hyödyntämään sekä alueellista että yrityskohtaista historiaa osana yrityksen tarinaa. Kohderyhmänä ovat sekä alueellisesta kulttuurista ja historiasta kiinnostuneet henkilöt että ammatillisesta näkökulmasta aihepiiristä kiinnostuneet ja tavalliset kuntalaiset. Suupohjan alueella ja muualla Suomessa toimivat huonekalu- ja puuseppäosaamisen hyödyntäjät, kuten yritykset, puusepät, muotoilijat, opiskelijat, kuluttajat ja historiallisten arkistojen kerääjät ja ylläpitäjät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

144348

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

kommunikation
kultur
marknadsföring

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt