Projekt
Utvecklingsprojekt - 144348

Puuseppien Jurva

Jurvan koulukunta - Jurva School ry

01.06.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Puuseppien Jurva -hankkeen tavoitteena on dokumenttielokuvan keinoin tallentaa ja nostaa esiin Jurvan alueen huonekaluteollisuuden sekä alan koulutuksen historiaa, puuseppien Jurvaa. Jurvan alueen yli 100-vuotisen huonekaluteollisuuden historian dokumentointia on tehty niukasti ja se mitä on tehty, on lähinnä kirjallisessa muodossa. Elokuvan keinoin historia avautuu erilaisille kohderyhmille elävästi ja siitä hyötyy myös tässä ajassa toimiva huonekaluteollisuus Jurvan puuseppien kylän tarinan, imagon ja mielikuvien vahvistajana. Dokumenttielokuva korostaa Jurvan alueellista identiteettiä ja tukee kylän omaleimaista brändiä. Dokumentti avaa näkymiä paikallisille ihmisille ja alan yrityksille alueen erikoisosaamisen arvostukselle. Dokumentti antaa myös innostavia eväitä alueen yrityksille markkinoinnin ja yrityskuvan rakentamiseen, hyödyntämään sekä alueellista että yrityskohtaista historiaa osana yrityksen tarinaa. Kohderyhmänä ovat sekä alueellisesta kulttuurista ja historiasta kiinnostuneet henkilöt että ammatillisesta näkökulmasta aihepiiristä kiinnostuneet ja tavalliset kuntalaiset. Suupohjan alueella ja muualla Suomessa toimivat huonekalu- ja puuseppäosaamisen hyödyntäjät, kuten yritykset, puusepät, muotoilijat, opiskelijat, kuluttajat ja historiallisten arkistojen kerääjät ja ylläpitäjät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

144348

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner