Hanke
Utvecklingsprojekt - 161743

Puutuotealan tuottajayhteistyö

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.03.2021 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on Suomen metsäkeskuksen hallinnoimana toteuttaa puutuotealan yhteistyötoimenpiteen yritysryhmähanke. Tarkoituksena on luoda toimintamalli siitä, miten puun käyttöä voidaan lisätä verkostoimalla tuoteosavalmistajien yhteistyötä. Yritysryhmän yritykset toimivat myös kontaktipisteenä suunnittelijoille tai kuluttajille, jotka haluavat hyödyntää tiettyä raaka-ainetta tai toteuttaa räätälöityjä rakennusprojekteja. Aluetaloutta tukevan yritystoiminnan merkitys on tärkeä merkitystekijä suunniteltaessa vähähiilistä kestävän kehityksen mukaista rakentamisen tuoteosatoimittajien hiilijalanjäljen arviointia hankintalain puitteissa. Hankkeessa yritykset saavat tietoa kestävään kehityksen tähtäävistä tuotantoon ja toimintaan liittyvistä toimista, joilla saavutetaan yritykselle hiilineutraalius 2035 tai aikaisemmin. Rakennustuoteasetuksen mukaiseen hiilijalanjälkilaskentaan ja ympäristöviestinnän toimenpiteistä ja valmistautumisesta annetaan ohjeet hankkeen työpajoissa. Tavoitteena on luoda yrityksille toimiva hallintomalli ja sen avuksi digitaaliset työkalut, jotka mahdollistavat yritysten johdolle keskittymisen tuottavuuden ja tiedonkulun parantamiseen yrityksen sisällä ja verkostossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

161743

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
nätverk
produktutveckling
säkerhet
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt