Projekt
Utvecklingsprojekt - 178817

Pyörällä kuuhun – pyörämatkailusta uusi matkailuelinkeinon edistäjä maaseudulla

Limingan kunta

02.01.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa luodaan ja kehitetään Limingan ja Raahen seudun pyörämatkailua parantamalla keskeisten maastopyöräilyreittien tunnettuutta, palvelukykyä sekä toimijoiden yhteistyötä. Samalla luodaan kokonaan uusi retkipyöräilyyn tarkoitettu maantiepyöräilyn rengasreitti sekä sitä tukeva palveluverkosto. Maantieverkkoa hyödyntävä reitti pohjautuu pitkälti EuroVelo 10-reittiin. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat saavutettavuuden parantaminen, tiedottamiseen ja markkinointiin liittyvät toimenpiteet, pyöräilijöille suunnattujen palveluiden ideointi ja tuotteistaminen sekä reittiverkoston kehittäminen ja palvelutason nostaminen. Tavoitteet: - Limingan ja Raahen seudun keskeisten pyöräilyreittien kehittäminen matkailun näkökulmasta vetovoimaisemmiksi samalla edistäen paikallisen väestön lähiliikuntamahdollisuuksia. - Luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen. Päätoimenpiteet: Hankkeessa parannetaan alueen pyöräilyreittien näkyvyyttä ja saavutettavuutta matkailijoiden keskuudessa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Reittejä koskeva informaatio on helposti saavutettavassa muodossa keskeisellä sähköisellä alustalla tai sovelluksessa. Pyörämatkailuun kytkeytyvän yritystoiminnan edellytysten parantaminen (mm. valmennustilaisuudet, uusien matkailutuotteiden ideointi). Pyörämatkailun näkyvyyden lisääminen aluemarkkinoinnissa (videot, kampanjat, esitteet). Informaatio on esillä myös EuroVelon (www.eurovelo.com) kaltaisilla kansainvälisillä pyörämatkailuun keskittyneillä sivustoilla. Limingan ja Raahen seudun vetovoimaisuuden kasvattaminen pyörämatkailukohteena palvelutasoa parantamalla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

178817

Startdatum

02.01.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner