Hanke
Utvecklingsprojekt - 83971

Pysytään Mukana Sotessa- PMS

Rajatek Oy

01.01.2019 - 30.11.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

PMS- hankkeessa lisätään SOTE:n mikro- pienten ja keskisuurten yritysten osaamista soten omavalvonnan ja laadunhallinnan alueilla, jolloin yritysten kilpailukyky, näkyvyys ja verkostoituminen (muut toimijat ja sidosryhmät) lisäätyvät sekä toiminta tehostuu. Omavalvonta antaa yritykselle valmiuden itse aktiivisesti seurata oman toiminnan vaatimusten (lain säädäntö, muut velvoitteet sote toimijoille) mukaisuutta ja kehittää itsenäisesti toimintojaan. Laadunhallintajärjestelmä jäntevöittää ja tehostaa toimintaa ja ohjaa keskittymään olennaiseen toiminnssa. Erityisesti painotuksena ovat: asiakaslähtöisyys, prosessien hallinta ja pelisääntöjen rakentaminen. Tavoitteena on lisätä ja varmistaa Soten mikro ja PK-sektorin valmius toimia muuttuvassa Sote-kentässä. Hankkeen aikana mukana oleville yrityksille saadaan valmiiksi Valviran ohjeistama omavalvontasuunnitelma, tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset tietoturva asiakirjat ja käytäneet. Laadunhallinnan kehittämisessä mukana oleville yrityksille saadaan valmiiksi Laadunhallintajärjestelmä (runko ja sisällöt). Laatujärjestelmän sisältö on yleisimpien laatujärjestelmien mukainen. Hankkeessa yrityksiä sparrataan valmentajan tuella kehittämään toimintaa esimerkiksi seuraavilla alueilla johtamiskäytänteet, asiakirjojen hallinta, riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, omien prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen, palautteiden hyödyntäminen ja voimavarojen kuten henkilöstön kehittäminen ja vaikuttavuuden kuvaaminen. Lopputuloksena mukana olevilla yrityksillä on käytössään yleisimpien laatujärjestelmien edellyttämät käytännöt. Valmentaja tukee ja seuraa yritysten laadunhallintatyötä koko hankkeen ajan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83971

Aloituspäivämäärä

01.01.2019

Loppumispäivämäärä

30.11.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning, företagsgrupprojekt (75 %)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

utvecklande av företagsgrupp
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt