Projekt
Utvecklingsprojekt - 83971

Pysytään Mukana Sotessa- PMS

Rajatek Oy

01.01.2019 - 30.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

PMS- hankkeessa lisätään SOTE:n mikro- pienten ja keskisuurten yritysten osaamista soten omavalvonnan ja laadunhallinnan alueilla, jolloin yritysten kilpailukyky, näkyvyys ja verkostoituminen (muut toimijat ja sidosryhmät) lisäätyvät sekä toiminta tehostuu. Omavalvonta antaa yritykselle valmiuden itse aktiivisesti seurata oman toiminnan vaatimusten (lain säädäntö, muut velvoitteet sote toimijoille) mukaisuutta ja kehittää itsenäisesti toimintojaan. Laadunhallintajärjestelmä jäntevöittää ja tehostaa toimintaa ja ohjaa keskittymään olennaiseen toiminnssa. Erityisesti painotuksena ovat: asiakaslähtöisyys, prosessien hallinta ja pelisääntöjen rakentaminen. Tavoitteena on lisätä ja varmistaa Soten mikro ja PK-sektorin valmius toimia muuttuvassa Sote-kentässä. Hankkeen aikana mukana oleville yrityksille saadaan valmiiksi Valviran ohjeistama omavalvontasuunnitelma, tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset tietoturva asiakirjat ja käytäneet. Laadunhallinnan kehittämisessä mukana oleville yrityksille saadaan valmiiksi Laadunhallintajärjestelmä (runko ja sisällöt). Laatujärjestelmän sisältö on yleisimpien laatujärjestelmien mukainen. Hankkeessa yrityksiä sparrataan valmentajan tuella kehittämään toimintaa esimerkiksi seuraavilla alueilla johtamiskäytänteet, asiakirjojen hallinta, riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, omien prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen, palautteiden hyödyntäminen ja voimavarojen kuten henkilöstön kehittäminen ja vaikuttavuuden kuvaaminen. Lopputuloksena mukana olevilla yrityksillä on käytössään yleisimpien laatujärjestelmien edellyttämät käytännöt. Valmentaja tukee ja seuraa yritysten laadunhallintatyötä koko hankkeen ajan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

83971

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

30.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning, företagsgrupprojekt (75 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner