Projekt
Allmännyttiga investeringar - 46761

Räddande av Gottbysund naturbiotop

Karlsson Simon Mats Albert

19.01.2017 - 29.10.2017

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Restaurering av naturbete för att återfå floran och faunan

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

46761

Startdatum

19.01.2017

Slutdatum

29.10.2017

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner