Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 190102

Raikon kartanon lämmitysjärjestelmän kehittäminen

Alli ja Torild Branderin Säätiö sr

01.06.2022 - 30.04.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Raikon kartanon päärakennuksen lämmitysjärjestelmän kehittäminen. Nykyisen öljylämmityksen korvaaminen ympäristöystävällisemmällä ja hiilineutraalimmalla maalämmöllä. Rakennuksen ja alueen käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä laajentaminen. Alli ja Torild Branderin yleishyödyllinen säätiö ylläpitää kohteen ympärillä laajoja, kasvistoltaan ja eläimistöltään monipulisia, n. 600 ha:n luonnonsuojelualueita. Säätiö tukee taloudellisesti Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaa ja hankkeita, jotka muulla tavoin edistävät luonnonsuojelua.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

190102

Startdatum

01.06.2022

Slutdatum

30.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner