Hanke
Utvecklingsprojekt - 156596

Rajaton

Linnaseutu ry

31.01.2021 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on yhteistyön avulla vahvistaa, tehostaa ja uudistaa ryhmien toimintatapoja sekä löytää uusia ratkaisuja toiminnan toteuttamiseksi uudelle ohjelmakaudelle. Hankkeen myötä ryhmät tarjoavat entistä laadukkaampaa palvelua, viestintää, toiminnan tulosten ja vaikutusten koontia, mittaamista ja esiintuontia sekä osallistavat sekä sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä mukaan kehittämis- ja yhteistyöhön

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

156596

Aloituspäivämäärä

31.01.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Kvalitets- och andra ansvarssystem
kommunikation
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt