Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 50036

Rannikko- ja dyynialueen käyttö, hoito ja hallinta Yyterinniemellä

Porin kaupunki

30.09.2017 - 27.03.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yyterin Sannat ovat Etelä-Suomen laajin yhtenäinen dyynialue ja se on jo vuosikymmeniä ollut tunnettu valtakunnallisesti merkittävänä virkistyskohteena. Vähemmälle huomiolle on jäänyt dyynialueen merkittävät luontoarvot sekä dyynien pitkään jatkunut kuluminen ja kasvipeitteen vaurioituminen liiallisen virkistyskäytön seurauksena. 2000-luvulla Yyterin rantojen ongelmaksi on myös noussut Itämeren rehevöitymisestä johtuva levien ja vesikasvien runsastuminen. Dyynialueen lähellä sijaitseva lietealue on pitkään tunnettu kansallisestikin yhtenä arvokkaimmista lintualueista ja sen virkistyskäyttö on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti Porin kaupungin ympäristöviraston rakennettua alueelle uuden luontoreitin, jossa on varustuksena lankonkeja, luontotorneja ja ¿ lavoja. Aluetta uhkaa kuitenkin ruovikoituminen. Erityisesti dyynialueella virkistyskäyttö voi lämpiminä kesäpäivinä olla huomattavaa, mistä johtuen alueen käyttäjien kulkemista tulee ohjata nykyistä enemmän. Nykyistä maavaraista päälankonkia on puhdistettava hiekasta aika ajoin, joten sitä kannattaa nostaa hieman irti hiekkapinnasta. Se helpottaa myös esidyynissä olevan suurimman aukon kuromista umpeen. Eroosiota vähennetään rakentamalla tuuliaitoja ja kulkua ohjaavia naruaitoja. Olemassa olevaa lankonkia nostamalla edistetään esidyynissä olevan suurimman aukon kuromista umpeen. Dyynialueen pohjoispäähän kerääntyvää irtonaista vesikasvillisuutta poistetaan ja alueelle tuodaan uutta hiekkaa. Aiemmin käytettyä hiekanpuhdistuskonetta modifioidaan levänkeruuseen sopivaksi. Dyynialueen eteläpäässä lietteiden alueella kehitetään tehokkaita ruovikontorjuntamenetelmiä. Kasvillisuuden avainlajeja inventoimalla torjuntaa voidaan kohdentaa ja säästää muuta luontaista kasvillisuutta. Entisen tanssilavan aluetta muutetaan vähemmän suojaiseksi pienimuotoisilla puuston raivauksilla. Alueen roskaantumista voidaan näin saada vähennettyä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

50036

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

27.03.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt