Projekt
Utvecklingsprojekt - 195511

Rautajärven osaamiskeskus

Osuuskunta Kukkian kasvattamo

13.03.2022 - 30.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Rautajärven osaamiskeskus - kehittämissuunnitelma: Tuotteiden ja tuotantoprosessien vähähiilisyys ja ympäristöystävällisyys eivät ole enää valinnaisia kilpailutekijöitä, vaan yhä useammin liiketoiminnan edellytys. Alueen raaka-ainetuottajille (maa- ja metsätalousyrittäjät) vähähiilisyysvaatimus avaa uusia mahdollisuuksia. Lähellä tuotetut, hiiltä sitovat raaka-aineet (kuten puu tai pellava), jotka korvaavat ympäristövaikutuksiltaan raskaita materiaaleja (kuten sademetsäpuu tai lasikuitu), ovat entistä kiinnostavampia tuotekehityksen näkökulmasta. Maaseudun pienten raaka-ainetuottajien ja yritysten taas on kehitettävä tuotantoaan ympäristöystävällisempään suuntaan, mikä merkitsee sekä lyhyiden toimitusketjujen, resurssitehokkuuden ja hiilijalanjäljeltään raskaiden prosessien ja tuotteiden kehittämistä. Alueen sosiaalisen ja taloudellisen elinvoimaisuuden kehitys edellyttää kansainvälisten kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Osuuskunta Kukkian kasvattamo käynnistää yhteistyössä Rautajärven seudun kylät Oy:n kanssa koordinointihankkeen, jonka tavoitteena on tiivistää alueen pienten yritysten yhteistyötä ja aktivoida kiinnostuneet perustamaan alueellinen pienyritysten ja toimijoiden ryhmä, joka yhdessä etsii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

195511

Startdatum

13.03.2022

Slutdatum

30.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner