Hanke
Utvecklingsprojekt - 195511

Rautajärven osaamiskeskus

Osuuskunta Kukkian kasvattamo

13.03.2022 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Rautajärven osaamiskeskus - kehittämissuunnitelma: Tuotteiden ja tuotantoprosessien vähähiilisyys ja ympäristöystävällisyys eivät ole enää valinnaisia kilpailutekijöitä, vaan yhä useammin liiketoiminnan edellytys. Alueen raaka-ainetuottajille (maa- ja metsätalousyrittäjät) vähähiilisyysvaatimus avaa uusia mahdollisuuksia. Lähellä tuotetut, hiiltä sitovat raaka-aineet (kuten puu tai pellava), jotka korvaavat ympäristövaikutuksiltaan raskaita materiaaleja (kuten sademetsäpuu tai lasikuitu), ovat entistä kiinnostavampia tuotekehityksen näkökulmasta. Maaseudun pienten raaka-ainetuottajien ja yritysten taas on kehitettävä tuotantoaan ympäristöystävällisempään suuntaan, mikä merkitsee sekä lyhyiden toimitusketjujen, resurssitehokkuuden ja hiilijalanjäljeltään raskaiden prosessien ja tuotteiden kehittämistä. Alueen sosiaalisen ja taloudellisen elinvoimaisuuden kehitys edellyttää kansainvälisten kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Osuuskunta Kukkian kasvattamo käynnistää yhteistyössä Rautajärven seudun kylät Oy:n kanssa koordinointihankkeen, jonka tavoitteena on tiivistää alueen pienten yritysten yhteistyötä ja aktivoida kiinnostuneet perustamaan alueellinen pienyritysten ja toimijoiden ryhmä, joka yhdessä etsii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

195511

Aloituspäivämäärä

13.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
klimatförändring

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt