Hanke
Utvecklingsprojekt - 92645

Resurssitehokas ja kilpailukykyinen naudanlihantuotanto

Luonnonvarakeskus

30.04.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on vähähiilisyyden, resurssitehokkuuden, kilpailukyvyn ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja yhteensovittaminen naudanlihantuotantoketjussa. Hankkeen toiminta jakaantuu neljään työpakettiin, jotka ovat: 1) Vähähiilisen rehuntuotannon ja ruokinnan mallit, 2) Säilörehun lämpenemisen ja pintapilaantumisen hallinta, 3) Lihanautojen veden tarve ja juomiskäyttäytyminen ja 4) Tiedotus. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen nautakarjatilat. Hanketta toteutetaan ajalla 1.5.2019 - 31.12.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

92645

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

djurens välbefinnande
husdjursproduktion
jordbruk
köttnöt
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt