Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 124872

Riuttala-Mustajoen pihakunnostus- ja grillikota

Riuttala - Mustajoen kyläyhdistys ry

07.03.2020 - 29.06.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Riuttala-Mustajoen kylätalon piha- ja paikoitusalueen ja ympäristön kunnostaminen sekä valaistuksen ja paikoistusta osoittavien liikennemerkkien ja tienviittojen asentaminen. Toimenpiteet ovat tarpeellisia ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Perinnetalon ja viereisen pelikentän väliseen maastoon on tarkoitus rakentaa pohjapinta-alaltaan noin 24 neliömetrin suuruinen, kuusikulmainen grillikota, jonka seinät veistetään vahvoista pelkkahirsistä. Grillikota täydentää ja monipuolistaa merkittävästi niin lasten kuin aikuistenkin alueen käyttöä, Jonkin verran alempana olevalle ja savipitoiselle rakennuspaikalle on tarkoitus ajaa täytemaata ja kiviainesta. Noin 30 metrin pituiseen ojaan laitetaan putket ja oja täytetään, jolloin aluetta voidaan hyödyntää paremmin ja turvallisuus paranee oleellisesti. Ainakin osa kylätalon pohjatöiden jälkeen jääneestä kiviröykkiöstä on tarkoitus poistaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

124872

Aloituspäivämäärä

07.03.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt