Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 124872

Riuttala-Mustajoen pihakunnostus- ja grillikota

Riuttala - Mustajoen kyläyhdistys ry

08.03.2020 - 29.06.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Riuttala-Mustajoen kylätalon piha- ja paikoitusalueen ja ympäristön kunnostaminen sekä valaistuksen ja paikoistusta osoittavien liikennemerkkien ja tienviittojen asentaminen. Toimenpiteet ovat tarpeellisia ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Perinnetalon ja viereisen pelikentän väliseen maastoon on tarkoitus rakentaa pohjapinta-alaltaan noin 24 neliömetrin suuruinen, kuusikulmainen grillikota, jonka seinät veistetään vahvoista pelkkahirsistä. Grillikota täydentää ja monipuolistaa merkittävästi niin lasten kuin aikuistenkin alueen käyttöä, Jonkin verran alempana olevalle ja savipitoiselle rakennuspaikalle on tarkoitus ajaa täytemaata ja kiviainesta. Noin 30 metrin pituiseen ojaan laitetaan putket ja oja täytetään, jolloin aluetta voidaan hyödyntää paremmin ja turvallisuus paranee oleellisesti. Ainakin osa kylätalon pohjatöiden jälkeen jääneestä kiviröykkiöstä on tarkoitus poistaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

124872

Startdatum

08.03.2020

Slutdatum

29.06.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner