Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 48455

Rödsön poropirtti

SebTom Oy

01.06.2017 - 20.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena ja tarkoituksena on Kokkolan Rödsön kylän elävöittäminen, kyläläisten yhteistoiminnan, talkoohengen sekä yhteisöllisyyden lisääminen, kylän tunnettuuden lisääminen, sekä alueen yrittäjien yhteistoiminnan aktivoiminen. Ensisijainen tarkoitus ja tavoite on vastuullista liiketoimintaa harjoittamalla edistää Kokkolan Rödsön kylän ja kyläyhteisön asukkaiden verkostoitumista, alueen tunnettuutta, sekä asukkaiden ja matkailijoiden hyvinvointia. Hankkeessa peruskorjataan vanha navetta. Hanke on luonteeltaan investointihanke, jolla luodaan puitteet Rödsön alueen kyläläisten ja yritysten verkostoitumiselle ja paremman yhteishengen nostattamiselle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

48455

Aloituspäivämäärä

01.06.2017

Loppumispäivämäärä

20.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt