Projekt
Utvecklingsprojekt - 71298

Ruokasektorin koordinaatiohanke

Turun yliopisto

01.09.2018 - 08.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ruokasektoriin liittyy laajoja ja moniulotteisia kokonaisuuksia, joilla alan elinkeinotoimintaa voidaan tukea ja vahvistaa. Alalla on paljon erilaista kehittämistoimintaa, mutta tieto sen tuloksellisuudesta ja toimien vaikuttavuudesta on vielä puutteellista ja hajanaista. Tehokas ja tuloksellinen ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tuottaa lisä- ja uutuusarvoa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Ruokasektorin koordinaatiohankkeen päätavoitteena on tehostaa maaseudun kehittämisohjelman toteuttamista lisäämällä maaseutuohjelmaan liittyvien ruokasektorin kehittäjien ja yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja aktiivisuutta kehittämistoiminnoissa. Hankkeessa panostetaan a) yhteistyöhön ja yhteispeliin sekä yhteisten kokonaisuuksien rakentamiseen, b) maaseudun kehittämisohjelman kohderyhmässä saavutettujen tulosten ja vaikutusten esiin nostamiseen yritys- ja hanketason lisäksi ohjelman vaikuttavuuden tasolla sekä c) ruokasektorin toimijoiden yhteistyöllä lisäarvotuotteiden kehittämisen tukemiseen. Kolmessa toimenpidekokonaisuudessa eli yhdessä tekeminen, osaamisen kehittäminen sekä tiedonvaihto ja viestintä em. asioita edistetään järjestämällä esim. teemallisia ryhmätapaamisia ja ruoka- ja digitreffejä sekä tuottamalla yhteistä materiaalia (esitteet, videot, ym.). Viestintä on tiivis osa kaikkea ruokasektorin koordinaatiohankkeen toimintaa ja sitä toteutetaan monikanavaisesti. Ruokasektorin koordinaatiohankkeen toiminta-alue on koko Suomi. Tärkein kohderyhmä on ruokasektoriin liittyvät hankkeet ja toimijat paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Näiden verkostojen kautta hyödynsaajina ovat keskisuuret ja sitä pienemmät yritykset sekä niiden kautta asiakkaat kuluttajista ammattilaisiin. Ruokasektorin koordinaatiohankkeen tuloksena ruokasektorin kehittäjien ja yrittäjien keskinäinen samaan hiileen puhaltaminen, yhteispeli ja tiedonvaihto lisääntyvät. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2018-31.8.2021.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

71298

Startdatum

01.09.2018

Slutdatum

08.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Riksomfattande koordineringsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner