Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 129079

Ruotsalan Monitomihallin lämmitysjärjestelmän muuttaminen

Ruotsalan koulupiirin kyläyhdistys ry

01.05.2020 - 31.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Monitoimihallin lämmitysjärjestelmän muuttaminen öljylämmityksestä ympäristöystävälliseen ilma-vesilämpöpumppujärjestelmään sekä aurinkopaneelien asentaminen hallin energiatalouden parantamiseksi. Lisäksi valaistuksen modernistaminen ja hallin peltikaton ja seinien maalaus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

129079

Startdatum

01.05.2020

Slutdatum

31.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner