Projekt
Utvecklingsprojekt - 8305

Rural Finland – valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

01.08.2015 - 19.12.2018

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

RURAL FINLAND - Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 - 31.12.2017 Hankkeen tavoitteet Edistää maaseutuohjelman hankerahoituksen tehokasta ja tuloksellista suuntaamista matkailualan kehittämiseen varmistamalla kaksisuuntaisen tiedonkulun kansallisten strategioiden ja alueellisten toimijoiden välillä. Tiivistää kansallista ja alueellista yhteistyötä sekä jalkauttaa parhaita kehittämistoimenpiteitä kansallisen kehittäjäverkoston kautta. Kerätä tietoa maaseutumatkailun yritystoiminnasta ja kehityksestä kentältä ja vastaavasti välittää kentän tietotarpeita alan tutkijoille ja hankerahoittajille. Kehittää monikanavaista tiedotusta ja viestintää. Kansallisena maaseutumatkailun kehittämistavoitteena on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun matkailuelinkeino. Hankkeen toimenpiteet - Muodostetaan alueellisista maaseudun matkailun ja vapaa-ajan kehittäjistä, tutkijoista ja toimijoista ydinryhmä, jonka tarkoituksena on erityisesti edistää aiemmin luotujen työkalujen käyttöä liittyen erityisesti laatuun ja sen osana turvallisuuteen, kestävään matkailuun, esteettömyyteen sekä jalkauttaa parhaita käytänteitä ja esimerkkejä sekä kehittämistoimintaan että yrityksille - Toteutetaan dialogiin, digitaalisuuteen sekä virtuaalisuuteen perustuvaa monikanavaista viestintää ja tiedonvälitystä - Varmistetaan sparrauksella, infopäivillä ja -materiaaleilla hankevetäjien, rahoittajien ja kehittäjien osaaminen ja tiedonsaanti niin, että he voivat yrittäjien kanssa toimiessaan viedä tietoa edelleen ja toimia ammattimaisesti - Kerätään ja tuotetaan tietoa ohjelmien toteutumisen asteesta niin kansallisesti kuin alueellisesti - Rakennetaan uusia yhteyksiä tapaamisten ja tiedonvaihdon avulla muiden toimialojen rajapinnoille - Jalkautetaan tutkimustietoa ja kootaan alan hankkeiden tuloksia - Vaikuttavuusmittareiden kehittäminen Toiminta-alueena koko Suomi, kohderyhmänä matkailun kehittäjät, rahoittajat ja alan toimijat, hyödynsaajina matkailualan yrittäjät edellisten lisäksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8305

Startdatum

01.08.2015

Slutdatum

19.12.2018

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Riksomfattande koordineringsprojekt

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner