Projekt
Utvecklingsprojekt - 260415

Rypsin ja rapsin viljelyvarmuuden ja -määrän lisääminen

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Rypsin ja rapsin viljely on ollut Suomessa elintarviketeollisuuden kotimaiseen raaka-ainetarpeeseen nähden riittämätöntä jo usean vuoden ajan. Jotta tuotanto vastaisi tarvetta, tulisi sekä satotasoja että viljelypinta-aloja nostaa nykyisestä selvästi, jopa kaksinkertaistaa. Syys- ja kevätmuotoisten rypsin ja rapsin keskimääräinen satotaso on noin 1400 kg/ha, joskin satotasoissa on suurta hajontaa: paras neljännes voi tuottaa jopa tuplasti enemmän, kuin heikoin neljännes. Suuresta vaihtelusta huolimatta matalammillakin sadoilla rypsin ja rapsin viljelyn nettovoitto jää useimmiten plussan puolelle ja on viljoihin nähden yleensä kannattavampaa. Rypsin ja rapsin tuotantoa jarruttaa viljelyn haastavuus, sillä se vaatii taloudellista, tiedollista ja ajallista panostusta. Varsinkin kevätöljykasvien kasvinsuojelu on paljon resursseja vaativa viljelyn osa-alue, minkä lisäksi muutokset lainsäädännössä ja kasvinsuojeluainevalikoimassa aiheuttavat epävarmuutta viljelyyn ja sen suunnitteluun. Kasvinsuojelun haasteiden takia viljelijöitä on alkanut kiinnostaa syysmuotoisten rypsin ja rapsin viljely, joilla kasvintuhoojaongelmat ovat yleensä kevätmuotoisia pienemmät ja sadot suuremmat. Syysrypsillä ja -rapsilla haasteena on talvehtimisen onnistuminen, mutta erinomaisina viljelyvuosina syysrapsi voi olla niin tuottoisa, että sen turvin viljelykierron talous kestää öljykasvin totaalisen katovuodenkin. Rypsin ja rapsin viljelyvarmuutta tulisi nostaa, jotta satotasot saataisiin korkeammiksi ja useammat viljelijät ottaisivat öljykasveja viljelyyn. Viljelyn osa-alueita, joilla viljelyn onnistumispotentiaaliin voitaisiin merkittävimmin vaikuttaa, ovat mm. vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät, maan kasvukunnosta huolehtiminen, lajiketuntemus ja ravinnehuollon optimointi. Näiden osa-alueiden kehittämiseksi tulee tiloilla jo käytössä olevat hyvät toimintatavat saada laajamittaisempaan käyttöön, sekä lisäksi ideoida ja kokeilla täysin uusia menetelmiä ja lajikkeita.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

260415

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av gårdar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO2

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner