Projekt
Utvecklingsprojekt - 88056

Saarijärven salomailta -palasista ja tarinoista koottu ryijy

Taito Keski-Suomi ry

28.02.2019 - 18.08.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Työn tausta, tavoite ja merkitys Valtakunnallinen Taitoliitto on aloittanut uuden Käsityöperinnön kummitoiminta hankkeen, jonka avulla annetaan ihmisille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kulttuuriperinnön säilymiseen ja vaalimiseen. Hankkeen avulla lisätään ihmisten tietoisuutta ja osallisuutta omaan paikalliseen kulttuuriin. Taito Keski-Suomi ry ja Saarijärven Taitokeskus ovat mukana valtakunnallisessa Käsityöperinnön kummitoiminta -hankkeessa (ei rahoitusta). Hankkeen myötä kiinnostuimme tutkimaan käsityönmuotoja omalla alueellamme. Saimme selville, että saarijärveläisten oman alueen ryijy on vuosikymmenien aikana yhdistänyt alueen ihmisiä. Mallia on valmistettu lahjaksi aina uusille sukupolville. Ryijyä on tehty yksin ja yhdessä. Nyt ryijyjä valmistaneet käsityötaitajat ikääntyvät ja valmistajien jatkumo uhkaa katketa. On tärkeää koota talteen Saarijärven-ryijyn valmistamiseen liittyvää muistitietoa. Valmistustekniikat, materiaalit ja osin kuviotkin ovat vaihdelleet. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tämän hetken tilanteen kartoitus. Suullista muistitietoa tallennetaan kirjallisten lähteiden tueksi. Monilla paikkakuntalaisilla/seutukuntalaisilla on muistoja ryijyn valmistamisesta, lahjoittamisesta, lahjaksi saamisesta ja käyttämisestä. Ryijy on edustanut omaa paikkakuntaa mm. vihkiryijynä. Tavoitteena on rakentaa malli paikallisesti kiinnostavan käsityöperinteen tunnistamiseen sekä perinteestä huolehtimiseen ja uudistamiseen sekä toteuttaa uusi "ryijy". Saarijärvi toimii tässä ns. pilottina. Näin käsityön harrastajat, käsityön tekijät ja paikallisesta historiasta kiinnostuneet saavat mahdollisuuden osallistua oman lähiympäristönsä vaalimiseen ja arvostamiseen. Saarijärven seutukunnalta kootun aineiston pohjalta, suunnittelemme "uuden ryijyn", joka voi koostua palasista, joita tehdään yhteisöllisesti ja yksitellen. Osallistumaan innostetaan kaiken ikäisiä henkilöitä ja ryhmiä. Haluamme laajentaan hankkeessa perinteen tuntemisen ja käsityön tekemisen piiriä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

88056

Startdatum

28.02.2019

Slutdatum

18.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner