Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 222021

Saariston kalastajatilan ranta

Lovén Juha Mikael

11.12.2022 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Saariston kalastajatilan edellytyksiä toimia kalastuksen tukikohtana.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

222021

Startdatum

11.12.2022

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner