Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 199366

Sähköistä voimaa veneeseen

Tanun kala Oy

23.03.2022 - 23.04.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan sähköisiä voimakoneita veneeseen pyydysten kokua ja ylösnostoa helpottamaan.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

199366

Startdatum

23.03.2022

Slutdatum

23.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner