Hanke
Utvecklingsprojekt - 42478

Säkylän historiaa – pankaas kattoen!

Säkylä-seura ry

01.04.2017 - 07.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Säkylän historiaa - pankaas kattoen! Kehittämishanke 1.4.2017 - 31.11.2018 Hankkeen tavoitteena on kerätä ja taltioida Säkylän paikallishistoriaa ja perinnetietoutta. Saatua aineistoa julkaistaan verkossa sekä erilaisissa painotuotteissa. Lisäksi tavoitteena on paikallisten yhdistysten ja muiden mukana olevien toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen. Lähtökohtana on, että paikallishistorian tuntemuksen ja sen saavutettavuuden parantaminen lisäävät ihmisten kiinnostusta omaan kotiseutuun. Aineistoa voidaan hyödyntää myös muualta kuntaan muuttaneiden kotouttamisessa. Säkylän historiaa - pankaas kattoen! palvelee myös niitä säkyläläisiä, jotka ovat muuttaneet muualle ja haluavat edelleen seurata lapsuusmaisemiensa tapahtumia ja kylien elämää. Kerättyä historia-aineistoa voidaan käyttää myös mm. kouluopetuksessa. Hanke toteutetaan Säkylässä ja hankkeen hallinnoija on Säkylä-seura ry. Yhteistyökumppaneina toimivat mm. Pyhäjärviseudun sukututkijat ry sekä ns. vanhan Säkylän alueen neljä kyläyhdistystä sekä Säkylän kunta ja seurakunta. Tarkoituksena on saada mukaan myös muita paikallisia tahoja. Lisäksi tehdään yhteistyötä eri museoiden, maakunta-arkiston ja eri oppilaitosten kanssa. Hankkeeseen palkataan vetäjä sekä paikkakunnan nuoria erilaisiin tehtäviin. Lisäksi mukana olevat yhdistykset lisäävät hankkeen resursseja omalla paikallistuntemuksellaan. Hankkeen jälkeen Säkylä - seuralla ja muilla toimijoilla on valmius jatkaa hankkeen aikana kerättyjen materiaalien, tietojen ja taitojen hyödyntämistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42478

Aloituspäivämäärä

01.04.2017

Loppumispäivämäärä

07.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
kultur
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt