Projekt
Utvecklingsprojekt - 101990

Salpausselkä Geopark näkyväksi – elinvoimaa Päijät-Hämeeseen

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2019 - 02.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Salpausselkä Unesco Global Geopark -hankkeen aikana on käynnistetty pohjatyö UNESCO Global Geopark -kriteerien täyttämiseksi. Hankkeen tuloksena kuusi Päijät-Hämeen kuntaa on tehnyt päätöksen sitoutumisesta toistaiseksi pysyvään Salpausselkä Geopark -perusrahoitukseen vuoden 2020 alusta. Hyvästä pohjatyöstä huolimatta tarvitaan lisää panostusta erityisesti geologisen ja kulttuurihistoriallisen tiedon tarinallistamiseen, popularisointiin sekä tiedonlevittämiseen ja viestintään, jotta Salpausselkä Geopark täyttää Unescon valintakriteerit ja menestyy hyvin hakuprosessissa paikan päällä toteutettavine arviointeineen. Nyt haettava hanke vastaa tähän tarpeeseen. Hankkeen päämääränä on 1) lisätä Salpausselkä Geopark -alueen mahdollisuuksia houkutella lisää kävijöitä ja valmiutta vastaanottaa lisää kävijöitä kohteiden kestävä käyttö turvaten, 2) vahvistaa alueen asukkaiden ymmärrystä ja tietämystä oman alueen arvosta ja käyntikohteista sekä lisätä asukkaiden ja kesäasukkaiden paikallisylpeyttä ja innostaa kestävään lähimatkailuun ja liikkumiseen, sekä 3) vahvistaa Salpausselkä Geopark -alueen mahdollisuuksia saavuttaa UNESCO Global Geopark -tunnustus. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, kohdentuu erityisesti maaseudun elinvoiman lisäämiseen ja maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseen, ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

101990

Startdatum

31.12.2019

Slutdatum

02.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner