Projekt
Utvecklingsprojekt - 192100

Satotason nosto Uudellamaalla

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.03.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Satotasojen nostaminen on edellytys Suomen maatalouden kilpailukyvylle nykyisessä toimintaympäristössä, jossa maailmanmarkkinat määräävät tuotteiden hinnat. Satotasojen nostaminen varmistaa myös hiilensidonnan tehostamisen, tuotantopanosten tehokkaan käytön ja huoltovarmuuden muuttuvissa olosuhteissa. Vaikka lajikkeet, panokset ja viljelytekniikka ovat kehittyneet, niin keskisatojen nousua haittaavat sään ääri-ilmiöt, peltomaan kasvukunnon heikentyminen ja viljelykiertojen yksipuolistuminen karjatalouden vähentyessä. Satotason nosto Uudellamaalla -hankkeen tavoitteena on viljelykasvien satotason nosto tuotantopanosten tehokkaammalla hyödyntämisellä Uudellamaalla ilmaston ja tukipolitiikan aiheuttamassa muuttuvassa viljely-ympäristössä. Tavoitteena on yhteistyön ja osaamisen lisääminen, kokeilukulttuurin vahvistaminen, riskien hallinta sekä täsmäviljelyn tuottaman tiedon hyödyntäminen. Satotason noston lisäksi tavoitteena on sadon ja tuotteiden laadun, tuotantomenetelmien ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen sekä kasvintuotannon muokkaaminen ilmastoystävällisemmäksi. Keskeisenä hyötynä on kasvinviljelyn ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen sekä viljelijöiden tulevaisuudenuskon vahvistaminen. Hanketta toteutetaan Uudenmaan alueella 1.4.2022-31.12.2024. Toteutuksesta vastaa ProAgria Etelä-Suomi yhdessä tuensiirtokumppani Nylands Svenska Lantbrukssällskapin kanssa. Hankkeen viestinnässä ja ruokaketjuyhteistyön rakentamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä MTK-Uusimaan kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

192100

Startdatum

31.03.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner