Projekt
Allmännyttiga investeringar - 77994

Sedimenteringsdamm i Lillbolstad by

Holmqvist Lantbruksentreprenad

27.06.2018 - 01.12.2019

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Fosforfälla för att minska mängden näringsämnen som lakas ut från mark till vattendrag.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

77994

Startdatum

27.06.2018

Slutdatum

01.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner