Projekt
Utvecklingsprojekt - 16403

Selvitys toimenpiteistä Mallinkaistenjärven virkistyskäytön takaamiseksi ¿ VIRTA-hanke

Mallinkaistenjärven Suojeluyhdistys r.y.

31.12.2015 - 08.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Mallinkaistenjärvi on Janakkalan kunnan koillisosassa sijaitseva noin 214 hehtaarin järvi, jonka vedenlaatu on aiemmissa selvityksissä todettu erittäin hyvin virkistyskäyttöön sopivaksi. Järven valuma-alue on niin kutsutulla Janakkalan korpiylängön alueella ja on kooltaan varsin suppea. Veden vaihtuvuus järvessä on erittäin pieni. Valuma-alueella on vain kolme pientä metsälampea, jotka laskevat vetensä Mallinkaistenjärveen. Mallinkaistenjärvestä vesi laskee Mallasjoen kautta Puujokeen ja siitä edelleen Vanajaveteen ja Kokemäenjoen vesistöön. Kyseessä on siis Kokemäenjoen vesistön yksi latvavesistä. Mallinkaistenjärven rannoilla sijaitsee noin 200 vapaa-ajan asuntoa. Järven eteläiset, läntiset ja pohjoiset ranta-alueet sekä keskellä järveä sijaitseva Hirvisalon saari ovat pääsääntöisesti täyteen rakennettuja. Mallinkaistenjärven nykykunto on syytä selvittää aluksi Isoselän ja Vähäselän vedestä talvella ja kesällä otettavin näyttein. Myös kolmen lähijärven tilanne on syytä selvittää. Näiden tulosten perusteella tutkimusta jatketaan järveen virtaavista ojista otettavin näyttein, joiden perusteella voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16403

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

08.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner