Projekt
Utvecklingsprojekt - 10044

Seuramentor ohjaajien tukena

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Mellersta Österbottens Idrott rf

01.11.2015 - 04.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Seuramentorit ohjaajien tukena -hanke tukee Keski-Pohjanmaan Liikunnan ¿Liikuntaa yhdessä läpi elämän¿ -strategia 2020:n toimeenpanoa. Strategiassa seuratoiminnan kehittäminen on yksi keskeisimmistä painopistealueista. Urheiluseuroilla on jatkuva tarve uusille ohjaajille ja valmentajille. Haasteena on rajallinen aika ja osaaminen rekrytointivaiheessa. Hankkeessa kehitetään seuraohjaamisen ja -valmen-nuksen laatua koulutusten avulla. Hankkeen toiminta tukee paikallisen seura- ja yhdistystoiminnan kehittymistä ja toiminnan monipuolistumista. Samalla tuetaan nuoren urheilijan urapolkua, joka on yksi Keplin strategian painopistealue. Hanke sisältyy Keski-Pohjanmaan liiton liikunnan, kulttuurin ja matkailun yhteistä vetovoimastrategian toimenpideohjelmaan liikunnan alalta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

10044

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

04.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner