Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 107929

Simo Pirtti maalämpöön

Simon Nuorisoseura r.y.

30.11.2019 - 04.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Simon nuorisoseurantalo, Simon Pirtti, on 87 vuotias hirsirakennus, mutta rakennus on hyväkuntoinen. Simon Pirtin lämmitysjärjestelmä tarvitsee kuitenkin pikaista muutosta, koska rakennuksen ylläpitokustannukset ovat nuorisoseuran voimavaroihin nähden erittäin suuret. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että Simon Pirtin ylläpidon kustannusten kattamiseksi nuorisoseura jatkaa ja kehittää omatoimista varojen hankintaa, sekä minimoi rakennuksen ylläpidon kustannuksia mm. talon energiataloudellisuutta parantamalla. Lisäksi toteutettava lämmitysjärjestelmän muutos tukee ilmastonmuutoksen tarvitsemia toimenpiteitä, ja on siten kestävän kehityksen periaatteen mukainen. Tarkoituksena on siirtyä Simon Pirtin lämmityksessä maalämpöön. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

107929

Aloituspäivämäärä

30.11.2019

Loppumispäivämäärä

04.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt