Hanke
Utvecklingsprojekt - 29647

Singsby on FiRe

Singsby Hembygdsförening rf

31.05.2016 - 29.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Med hjälp av mångsidiga aktiviteter i projekt Singsby on FiRe höjer vi byagemenskapen i Singsby. Målgruppen är alla invånare i byn, oberoende ålder eller språk! Projektets mål är genom att erbjuda byborna mångsidigt användbara, tids- och ändamålsenliga utrymmen lyckas vi aktivera byborna över språkgränser och över generationer på ett mångsidigt sätt, så att samhörigheten och byagemenskapen utvecklas, tryggheten och trivseln i byn ökar. Samtidigt lyckas vi bevara en levande landsbygd nära stad (Vasa) där alla har bra att vara och samverka, tryggt att växa upp och bli äldre, där alla har lätt att lita på det nätverk som skapas via gemensamma aktiviteter.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29647

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

29.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
rekreations- och hobbyverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt