Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 48011

Skärgårdens skjutbana

Norra Vallgrund Jaktklubb rf

15.06.2017 - 25.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Skärgårdens skjutbana planeras och iordningställs. Säkerheten förbättras och banans mått enligt dagens standard iordningställs med markarbete. Skjutbanan utvidgas för att kunna erbjuda ett bredare skytte. En del nya byggnader krävs för utförandet av skyttet samt en uppdatering av vissa gamla byggander. Projektet är ett samarbete mellan de fyra jaktklubbarna i Replot.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

48011

Startdatum

15.06.2017

Slutdatum

25.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner