Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 48011

Skärgårdens skjutbana

Norra Vallgrund Jaktklubb rf

15.06.2017 - 25.11.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Skärgårdens skjutbana planeras och iordningställs. Säkerheten förbättras och banans mått enligt dagens standard iordningställs med markarbete. Skjutbanan utvidgas för att kunna erbjuda ett bredare skytte. En del nya byggnader krävs för utförandet av skyttet samt en uppdatering av vissa gamla byggander. Projektet är ett samarbete mellan de fyra jaktklubbarna i Replot.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

48011

Aloituspäivämäärä

15.06.2017

Loppumispäivämäärä

25.11.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt