Projekt
Utvecklingsprojekt - 56427

Skärgårdshistoria med många sinnen

Sydkustens landskapsförbund rf

01.03.2018 - 05.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Den åboländska skärgården har ett rikt kulturarv och en spännande historia. Det finns ett kontinuerligt behov av att dokumentera tidigare livsvillkor och levnadssätt i skärgården, att förvalta kulturarvet samt att förmedla historia till lokalbefolkning och till besökare. Projektet Skärgårdshistoria med många sinnen har som mål att göra en djupdykning i områdets historia och lyfta fram arbetssätt, hantverk och användning av föremål. Moderna presentationssätt som ljudmiljöer, audiomaterial, filmsnuttar med dramatiseringar och dofter aktiverar flera sinnen hos museibesökaren. Genom att använda applikationer, t.ex. AR (Augmented Reality/Förstärkt verklighet) eller QR-koder kan föremål levandegöras med hjälp av telefoner eller pekplattor och därmed bibehålls museernas interiörer intakta och risken att teknik föråldras eller inte fungerar minimeras. Detta möjliggör dessutom att museerna högre grad än nu blir tillgängliga även när de är stängda. På det sättet ökar museernas attraktionskraft och förmedlingen av kulturarv och hembygdskunskap förbättras och fördjupas. Projektet förverkligas i nära samarbete med hembygdsföreningar och museer i Åboland. Detaljplanering för de enskilda museerna görs utgående från museets/föreningens behov och förslag. Vid val av företeelser eller föremål beaktas tidigare besökares intressen. Gemensamma träffar ordnas för idéutbyte och diskussion om samarbete, synlighet, evenemangsproduktion och samarbete med andra sektorer. Studieresor ordnas för att inspirera till och visa på nya sätt att presentera bygdens historia. Målet är att levandegöra historia och öka tillgänglighet, stärka museernas attraktionskraft samt allmänhetens och museibesökarnas kunskaper om historia och kulturarv genom att använda mångsidiga och moderna presentationsmetoder i de åboländska museerna. Under sommaren 2017 besöktes de åboländska museerna av ca 15.000 personer.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

56427

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

05.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner