Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 164262

Skeitti parkki

Tahkon kyläyhdistys ry

01.05.2021 - 01.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tahkon tavoitteena on kasvattaa vetovoimaansa ympärivuotisena matkailukohteena. Tahkolla asuu myös ympärivuotisesti useita lapsiperheitä ja kesäisin majoittujina on paljon lapsiperheitä. Mielekkäät ja helposti saavutettavissa olevat lähiliikuntapaikat lisäävät alueen viihtyisyyttä ja lähiliikunnan on tutkitusti havaittu lisäävän lasten ja nuorten omaehtoista liikkumista. Laadukkaasti lähiliikuntapaikat tukevat Tahkon liikunnallista ja terveyttä edistävää imagoa. Hyvä skeittispotti on toimiva harrastuspaikka, joka avaa polun elämänmittaiselle liikuntaharrastukselle ja lisää sosiaalista kanssakäymistä. Konsepti tukee yhteisöllisyyttä, eri ikäisten ihmisten vuorovaikutusta ja positiivista toimintaa. Toimiva SkeittiSpotti tarjoaa nuorille mielekkään liikuntamahdollisuuden, pitkäjänteisen uuden harrastuksen ja kohtaamispaikan, jossa on mahdollista löytää uusia ystäviä. Skeittaus ja scoottaus kannustavat harrastajia lähestymään harrastuspaikkoja ja urbaaneja ympäristöjä avarakatseisesti ja löytämään aina niin uusilla kuin vanhoillakin spoteilla uusia harrastusmahdollisuuksia. Lajit ruokkivat luovuutta, ja lajeihin liittyvä oheistoiminta kuten temppujen video- ja valokuvaus, editointi ja esiintyminen kehittävät työelämäänkin hyödyllisiä taitoja. Lähiliikuntapaikkana skeitti parkit ovat ensisijaisesti lasten ja nuorten suosiossa, jonka osaltaan voidaan odottaa heijastuvan myös perheiden viihtyvyyteen ja yhdessä liikkumisen kasvuun. Skeitti -radan tuomat liikuntamahdollisuudet tukevat Tahkon strategiaa tuottaa alueen asukkaille ja matkailijoille ympärivuotista palvelutarjontaa. Skeitti kasvattaa jo olemassa olevan lähiliikuntapuiston tarjontaa lumettomalle kaudelle ja usealle eri harrastusvälineelle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

164262

Startdatum

01.05.2021

Slutdatum

01.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner