Hanke
Utveckling - 190011

Skogsportalen

Ålands Landskapsregering

16.02.2022 - 29.06.2025

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Skogsportalen – skogsdataanskaffning och utveckling av en digital tjänst Projektet drivs av Ålands landskapsregering och har som mål att samla in ny skogsdata genom fjärranalys och att utveckla en digital portal och kommunikationsplattform för publicering av skogs- och miljödata för åländska skogsägare. Målsättningen är vidare att effektivisera ärendehanteringen samt att stimulera skogsbruket och att underlätta rådgivning och beslutsfattande kring en hållbarare planering och skötsel av såväl privat- som offentligt ägda skogar. En ytterligare målsättning är erbjuda skogsägarna tillgång till digital skogsdata på beståndsnivå för att upprätthålla certifieringen av det åländska skogsbruket. Digital skogsdata erbjuder stöd vid skogsbruksplanering, ger verktyg för att bevara och utveckla biodiversiteten inom det privata skogsbruket och underlättar ett klimatanpassat skogsbruk.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

190011

Aloituspäivämäärä

16.02.2022

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko Leader

ei

Prioriteetti

4

Toimenpide

Utveckling

Alatoimenpide

4.3 Ny biodiversitet i skogsbruket

Toimenpiteen tyyppi

Ny biodiversitet i skogsbruket, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Ny biodiversitet i skogsbruket

Hankeluonne

Lokal/Regional

Kohdealue

4a

Erityistavoite

2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt