Projekt
Utveckling - 190011

Skogsportalen

Ålands Landskapsregering

16.02.2022 - 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Skogsportalen – skogsdataanskaffning och utveckling av en digital tjänst Projektet drivs av Ålands landskapsregering och har som mål att samla in ny skogsdata genom fjärranalys och att utveckla en digital portal och kommunikationsplattform för publicering av skogs- och miljödata för åländska skogsägare. Målsättningen är vidare att effektivisera ärendehanteringen samt att stimulera skogsbruket och att underlätta rådgivning och beslutsfattande kring en hållbarare planering och skötsel av såväl privat- som offentligt ägda skogar. En ytterligare målsättning är erbjuda skogsägarna tillgång till digital skogsdata på beståndsnivå för att upprätthålla certifieringen av det åländska skogsbruket. Digital skogsdata erbjuder stöd vid skogsbruksplanering, ger verktyg för att bevara och utveckla biodiversiteten inom det privata skogsbruket och underlättar ett klimatanpassat skogsbruk.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

190011

Startdatum

16.02.2022

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Prioritet

4

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

4.3 Ny biodiversitet i skogsbruket

Typ av åtgärd

Ny biodiversitet i skogsbruket, Åland

Åtgärdens specifierare

Ny biodiversitet i skogsbruket

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

4a

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner