Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 45012

Skyttesimulator

Houtskärs Jakt- och skytteförening rf

19.04.2017 - 06.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Föreningen planerar att skaffa en skyttesimulator för att ge föreningens medlemmar och ortens ungdomar möjlighet att på ett tryggt och säkert sätt öva sig i vapenhantering och i jaktskytte.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

45012

Aloituspäivämäärä

19.04.2017

Loppumispäivämäärä

06.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt