Projekt
Utvecklingsprojekt - 108979

Slow adventure och Kristinestad

Ab Kristinestads näringslivscentral-Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

01.11.2019 - 01.02.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Målsättningen med projektet är att utreda hur Kristinestad kan utvecklas enligt det internationella konceptet Slow Adventure och skapa nya internationella samarbetspartners med vilka vi kan utveckla detta koncept kring besöksnäringen också hos oss. Som hjälp i arbetet kommer vi att vända oss i det inledande skedet till Center for recreation and Tourism research, Univeristy of the Highlands and islands som gjort en utredning kring temat slow Adventure.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

108979

Startdatum

01.11.2019

Slutdatum

01.02.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner