Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 129369

SÖDRA LEKSVALLS VATTENANDELSLAG

Södra Leksvalls vattenandelslag

14.04.2020 - 01.11.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Södra Leksvalls vattenandelsslag som har grundats och godkänts i PRS är ett andelsslag som ämnar förverkliga vatten o avlopp till minst 23 fastigheter kring Leksvallsvägen. Även fastigheter på Kolmilevägen är också med. Alla fastigheter är delägare i andelsslaget som i stadens plan är året om fastigheter. Redan 1976 beslöt Ekenäs lk att vatten dras till området. Däremot efter kommunsammanslagningen sköts projektet på framtiden. Raseborgs vatten som är stadens har inte planer på att bygga ut nätet på detta område. Däremot kan andelslaget koppla sitt planerade vatten o avloppsnätet i stadens nät Det planerade området ligger helt o hållet på ett grundvattenområde vilket betyder att det är synnerligen ur miljösynvinkel sett viktigt att allt avloppsvattnen tas om hand. På utkanten av området planerar SJ övergångar och nya vägsträckningar. Det betyder att vatte- andelslaget kommer att sammarbeta intensivt med SJ så att dragningar av linjerna inte står i strid med övriga infra. På området finns redan ett utbyggt fibernät som gjorts då elkablar grävdes på området.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129369

Aloituspäivämäärä

14.04.2020

Loppumispäivämäärä

01.11.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt