Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 221198

Solpaneler för produktion av egen energi i fiskehamn

PK Norrdahl Ab

02.01.2023 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

minskande av anläggningens direkta miljöpåverkan genom att utnyttja solens energi under den tid av året som anläggningen kräver mycket el

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

221198

Startdatum

02.01.2023

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner