Projekt
Utvecklingsprojekt - 61059

Suunnista Kangasalle

Kangasalan Matkailurengas ry

01.04.2018 - 26.05.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Elämyksellisen luontoliikunnan suosio on kasvussa. Lomalta haetaan yhä useammin erilaisia aktiviteetteja ja liikunnallisia palveluita. Luontomatkailussa on merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Luontoliikuntamatkailun synnyttämiselle ja kehittämiselle Kangasalan alue tarjoaa luontaisesti upeat puitteet. Luonto on siis yksi Kangasalan tärkeimmistä resursseista, mutta etenkin matkailun suhteen sen on vielä monilla tavoin hyödyntämättä. Hankkeen tavoitteena on parantaa tietoutta Kangasalan luontoliikuntamahdollisuuksista ja saada eri luontoliikuntamahdollisuuksista kiinnostuneet kiinnostumaan Kangasalasta matkailukohteena. Tavoitteena on matkailutulon kasvattaminen tätä kautta ja kuntaimagon rakentaminen ainutlaatuisen luonnon avulla. Tavoitteena on myös synnyttää luontoliikuntamatkailuun liittyvää liiketoimintaa ja edesauttaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä mm. perehtymällä jakamistalouteen ja digitaalisiin välineisiin. Olemassa olevien toimijoiden ja sidosryhmien luontoliikuntamatkailuun liittyvää palveluosaamista kehitetään. Tavoitteena on asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen huomioiminen ja sen hyödyntäminen mm. luontoliikuntakohteiden markkinoinnissa. Hanke vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta ja kumppanuuksia. Myös paikallisilla asukkailla on hankkeen myötä parempi tietämys erilaisista liikuntamahdollisuuksista ja ehkäpä myös kiinnostusta lähteä ulos lähiluontoon matkailemaan. Luontoliikuntapaikkojen ylläpidossa talkootyöllä on myös paikkansa. Eri harrastajaryhmiä on tavoitteena sitouttaa mukaan työhön. Myös ekologisuuden huomioiminen on tärkeää. Kangasalle tulevat luontoliikuntamatkailijat saavat hankkeen myötä paremmin tietoa alueesta, heille jää Kangasalasta positiivinen kuva monien mahdollisuuksien paikkana ja moni löytää uuden lomailu- ja vierailukohteen. Kangasalan alueen yrittäjät hyötyvät taloudellisesti alueelle tulevista kävijöistä. Aiempaa parempi luontoliikuntaviestintä on monelle toimijalle hyödyksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

61059

Startdatum

01.04.2018

Slutdatum

26.05.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner