Projekt
Utvecklingsprojekt - 67003

Sykettä 2

JyväsRiihi ry

31.08.2018 - 08.08.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseutuviestinnän kehittämisessä Keski-Suomi on noussut usein hyväksi esimerkiksi. Keski-Suomessa hyväksi havaittujen viestintätapojen kehittäminen ja levittäminen vaativat työresurssia, osaamista ja koordinointia. Vaikuttava viestintä onnistuu, kun päätetään yhdessä siitä, mitä viestitään, miten ja kenelle. Sähköisen viestinnän välineet uudistuvat jatkuvasti ja niiden käyttö vaatii perehtymistä ja testausta. Vaikuttavan viestinnän tueksi tarvitaan paikallistoimijoiden tuntemusta ja vahvoja verkostoja. Seudullisten kehittämistarpeiden tunnistaminen mahdollistaa kohdyryhmille räätälöidymmän viestinnän. Sykettä 2 (Amaze me Keski-Suomi) -tiedonvälityshankkeen tavoitteena on tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista, vaikutuksista ja kansainvälistymiseen liittyvistä mahdollisuuksista Keski-Suomessa. Tiedottamisessa testataan alueelle uusia viestintätapoja ja tuodaan esille hankevaikuttavuutta. Hanke edistää Keski-Suomen toimijoiden verkostoitumista. Hanke koordinoi ja kehittää valtakunnallisesti ainutlaatuisen maaseudun hankevetäjien verkoston (ns. Pöllöparlamentin) toimintaa ja edistää toimintamallin jakamista myös muille alueille, myös kansainvälisesti. Hanke lisää Keski-Suomen toimijoiden viestintäosaamista välittämällä tietoa uusista markkinointi- tai palvelumenetelmistä tai muista viestinnän parantamista koskevista menetelmistä. Hanke välittää yrityksille tai muille maaseudun toimijoille ja asukkaille tietoa hankkeista, joissa käsitellään esim. energia- tai ympäristöasioita tai maaseudun kannalta olennaisia kysymyksiä. Hankkeen tuloksena maakunnallinen näkyvyys maaseutuohjelmalla saavutetuista tuloksista lisääntyy ja osaaminen hankevaikuttavuuden todentamisessa kasvaa. Keski-Suomen hyvät käytännöt näkyvät myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti maaseutuohjelman viestintäkanavissa. Keski-Suomen maaseutuohjelmiin liittyvä tiedottaminen ja viestintä tehostuvat ja toimijat saavat käyttöön monipuolisempia tiedotusmateriaaleja ja -kanavia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

67003

Startdatum

31.08.2018

Slutdatum

08.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner