Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 55980

Takreparation på föreningshuset Hedåsen

Gumbostrand-Vesterskogen Hembygdsförening r.f.

31.12.2017 - 16.07.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Byte / reparation av tak på föreningshuset Hedåsen pga läckage då takfilten på taket har uppnått sin livslängd (31 år). Arbetets natur kräver anlitande av professionella yrkesmän/företag.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

55980

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

16.07.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt