Projekt
Beredningspenning - 296135

Tärkkelysperunan tuottajaorganisaation perustamishankkeen valmistelu

Safis Oy

- 29.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Valmistelurahahankkeen tavoitteena on kartoittaa tarvetta tärkkelysperuna-alan tuottajaorganisaatiolle, sekä valmistella kehittämishanke tärkkelysperunan tuottajien muodostaman tuottajaorganisaation perustamiseksi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

296135

Slutdatum

29.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbete för att främja kvalitetssystem och producentorganisationer

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Förberedande finansiering för främjande av producentorganisationer, 5 000 €

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO3

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner