Projekt
Utvecklingsprojekt - 13660

Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle (LUTUNEN)

Luonnonvarakeskus

01.01.2016 - 01.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

LUTUNEN - hankkeessa keskitytään luonnontuotteita koskevan tarvelähtöisen tiedon tuottamiseen valituille kohderyhmille. Tiedon lähteinä käytetään mm. luonnontuotteisiin keskittyneen kotimaisen ja ulkomaisen t & k - toiminnan raportteja ja muita julkaisuja sekä luonnontuotteiden parissa työskentelevien tahojen (yrittäjät, opettajat, tutkijat, kansalaisaktivistit yms.) asiantuntemusta. Tiedonsiirrossa keskitytään kohderyhmän kannalta keskeisten tulosten tiivistämiseen, popularisointiin ja julkaisemiseen. Tiedonsiirrossa hyödynnetään sekä perinteisiä (julkaisut ammatti-, erikois- ja yleislehdissä) että sähköisiä, moderneja kanavia (mm. sosiaalinen media).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

13660

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

01.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner