Projekt
Utvecklingsprojekt - 93417

TATU II

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy

30.06.2019 - 20.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Muuttuvat markkinat ja liiketoimintaympäristö ovat asettaneet sotealan mikro- ja pk-yritykset uudenlaiseen tilanteeseen. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa edellyttää panostamista uudenlaisiin palveluntuottamistapoihin ja muuttuvat asiakasvaatimukset edellyttävät digitalisaation hyödyntämistä ja osaavaa tuote- ja palvelukehitystä. Pienten yritysten on yksin haastavaa olla mukana muutoksessa. Yhä lisääntyvässä määrin julkinen sektori, oppilaitokset ja kehitysyhtiöt tuottavat osallistumismahdollisuuksia, mutta tieto palveluista ei saavuta yrityksiä eikä palveluiden sisältö avaudu yrittäjille. Alalla tehdyt runsaat yrityskaupat ovat nostaneet huolen pienten yritysten pärjäämisestä. On pidettävä huolta, että alalle ja eri alueille syntyvät kilpailullisesti toimivat markkinat, jotka luovat puitteet uudistumiselle ja joissa myös alan pienet yritykset voivat pärjätä. Tämä edellyttää, että pieniä yrityksiä tuetaan liiketoiminnan kehittämisessä. Yritysten aktivointi yhteistyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen edellyttää koordinoitua toimintaa, innostavaa motivointia ja osaavaa perehdyttämistä sekä toimijalta tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden ja hankkeiden parissa sekä perehtyneisyyttä meneillään olevaan muutokseen. Nyt haettavassa hankkeessa kohderyhmänä ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan mikro- ja pk-yritykset. Päätavoitteena on aktivoida heitä mukaan yhteiseen kehittämiseen yritysryhmähankkeen aikaansaamiseksi. Osatavoitteita ovat: 1. Kartoittaa kehittämishaluiset sotealan mikro- ja pk-yritykset Kaakkois-Suomesta 2. Kartoittaa olemassa olevat, yrityksiä koskettavat kehittämishankkeet ja koulutusmahdollisuudet sekä aktivoida yrityksiä osallistumaan niihin 3. Tukea alueen sote-alan mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä, verkostoitumista ja valmistautumista monipalvelutuotantoon kokoamalla yritysten kehitystarpeet ja aktivoimalla mukaan yritysryhmähankkeeseen 4. Vahvistaa julkisen sektorin ja muiden yhteistyötahojen kanssa käytävää vuoropuhelua.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93417

Startdatum

30.06.2019

Slutdatum

20.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner