Hanke
Utvecklingsprojekt - 104068

Teknologiateollisuuden aktivointihanke

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

30.11.2019 - 08.08.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kehittämisyhtiö Keulink Oy käynnistää Keski-Suomen ELY-keskuksen -rahoituksella teknologiateollisuuden aktivointihankkeen, jonka tarkoituksena on koota yhteen Keuruun seutukunnan ja lähialueen teknologiateollisuuden ja siihen kytköksissä olevia yrityksiä. Hankkeen kesto: 1.9.2019-31.3.2020, jonka aikana projektipäällikkö on palkattuna 4 kk:n ajan. Hankkeen päätavoitteena on: 1.Aktivointihanke tukee teknologiateollisuusyritysten sekä toimialaan kytköksissä olevien yritysten teemaverkostojen syntymistä Keuruun seutukunnalle ja lähialueille niin, että hankkeen tuotoksena syntyy yritysryhmähanke tai useampi yritysryhmähanke liitteineen. 2.Alueelle syntyy vähintään yksi yritysten välinen verkosto tai useampia verkostoja, joilla on tahtotila lähteä kehittämään uusia tuotteita, osaamistaan, palveluiden saatavuutta ja arvostusta sekä yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi työvoimatarpeeseen etsitään innovatiivisia käytännön ratkaisuja. 3.Syntyy yhteistyötä uusien toimijoiden välille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

104068

Aloituspäivämäärä

30.11.2019

Loppumispäivämäärä

08.08.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt