Projekt
Utvecklingsprojekt - 72247

Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen

Luonnonvarakeskus

14.09.2018 - 12.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Suomi on nousemassa nopeasti hyönteistalouden kärkimaaksi. Hyönteistuotannosta odotetaan maaseudun yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia alkutuotantoon, mutta myös jatkojalostukseen ja vientiin. Kärkiaseman vakiinnuttaminen edellyttää kuitenkin monenlaisia muutoksia. Tuottajia tarvitaan lisää, mutta markkinoiden on kasvettava samassa tahdissa. Kestävä kysyntä edellyttää kuluttajien hyväksyntää ja huipputuotteita kuluttajamarkkinoille. Uuden alan nopea kehitys edellyttää uuden tiedon saamista tekijöiden käyttöön. Tässä hankkeessa haetaan uusinta tietoa liittyen hyönteistuotantoon soveltuvista biomassoista, tuotannon kannattavuudesta ja talouden kulmakivistä, uusista liiketalousmalleista, hyönteistuotteiden tuotekehityksestä, kuluttajien preferensseistä sekä hyönteistuotteiden terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Saatua tietoa jaetaan alueellisissa tiedonsiirtotilaisuuksissa alueilla. Tarkoituksena on lisätä uudella hyönteisalalla aloittavien tai uutta liiketoimintaa suunnittelevien yritysten ymmärrystä hyönteisalan erityispiirteistä, ja mahdollisuuksia hyödyntää alueellisia vahvuuksia sekä arvoverkkoja. Uusinta tutkimustietoon perustuvaa tietoa hyönteisraaka-aineen ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista jaetaan myös erilaisille kohderyhmille. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

72247

Startdatum

14.09.2018

Slutdatum

12.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner