Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 180278

Tiedonvirtaa tunturin juurelta – kyläverkko Äkäsjokivarteen

Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista

01.11.2021 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tiedonvirtaa tunturin juurelta - kyläverkko Äkäsjokivarteen -hankkeessa Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista sitouttaa Äkäslompolosta etelään olevien Äkäsjokivarren talorykelmien sekä Luosun kylän ja Äkäslompolon pohjoisreunalla, Muonion kunnan puolella olevan Kukaslompolovaaran yritykset, vakituiset asukkaat sekä lomakiinteistön omistajat liittymään valokuituverkkoon sekä rakentaa 200-1000-megaisen kaksisuuntaisen valokuituverkon. Se on tarkoitus rakentaa koko suunnitellulle alueelle, mutta lopullinen laajuus varmistuu sitouttamisvaiheen jälkeen. Suunnittelualueella on yli 300 potentiaalista liittyjää ja Muonion kunta on tekemässä uutta asemakaava Kukaslompolovaaraan. Kukaslompolovaaran yrityksistä on jo nyt toivottu valokuituyhteyttä ja muissa Ylläksen alueen hankkeissa on kartoitettu Luosun liittymistä kiinnostuneita. Luosun lähellä sijaitseva Ylläksen alueen jätevedenpuhdistamo on varma asiakas. Sen lisäksi Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista on tekemässä kirje- ja puhelukartoitusta muilla alueilla. Tavoitteena on saada 150-200 liittyjää. Kohderyhmänä sekä hyödynsaajana ovat hankealueen yritykset, vakituiset asukkaat lapsista senioreihin, loma-asunnon omistajat, kylässä vierailevat sekä Ylläksen alueella vierailevat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat. Tärkeimpänä tavoitteena on rakentaa kustannustehokkaasti. Hankkeessa sovelletaan osuuskunnan hyvää toimintamallia ja verkon ylläpitotapaa. Verkon rakentamisen avulla tuetaan elinvoimaisuutta ja vahvistetaan yritystoiminnan toimintaedellytyksiä. Yritystoiminnan, palvelujen saatavuuden ja asumisen edellytys on riittävän nopea ja toimintavarma laajakaista. Lisäksi hankkeella vaikutetaan asukkaiden tasa-arvoon sekä asenteisiin ja yleiseen ilmapiiriin maaseutua kohtaan. Laajakaista tarjoaa mm. parempia etätyö- ja koulutusmahdollisuuksia sekä edistää elinkeinojen kehittymistä. Valokuituverkko edesauttaa myös uuden luovan työn syntymistä alueelle, koska sen avulla yritykset pääsevät globaaleille markkinoille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

180278

Startdatum

01.11.2021

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner