Projekt
Utvecklingsprojekt - 212621

Tietotaitoa ennakoivaan kasvinsuojeluun Etelä-Savon maa- ja puutarhatiloille

Luonnonvarakeskus

31.12.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on lisätä eteläsavolaisten viljelijöiden, neuvojien ja kouluttajien tietotaitoa ennakoivasta kasvintuhoojien hallinnasta, minkä avulla voidaan varautua uusiin ja ongelmallisiin kasvintuholaisiin, vähentää niistä aiheutuvia riskejä tuotannolle ja alentaa kasvinsuojeluaineiden käyttötarvetta. Hanke vastaa alueen viljelijöiden ja neuvojien tietotarpeisiin ennakoivasta kasvinsuojelusta erityisesti avomaavihannesten ja öljykasvien viljelyssä. Hankkeessa kootaan ajantasaista tutkimustietoa ja tuotetaan tietomateriaaleja tuhoeläinten havainnointi- ja seurantamenetelmistä (ml. digitaaliset menetelmät) sekä ongelmallisimpien tuhoeläinten ja niiden luontaisten vihollisten tunnistamisesta ja biologiasta. Lisäksi hanke kokoaa ja jakaa tietoa monihyötyisistä viljelymenetelmistä ja -toimista, joilla voidaan edesauttaa yhtäaikaisesti kasvintuhoojien hallintaa, ilmastokestävyyttä ja viljely-ympäristöjen monimuotoisuuden suojelua. Hanke järjestää myös demonstraatiotilaisuuksia ja tuottaa videoita ennakoivan kasvinsuojelun keinoista käytännön viljelyssä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

212621

Startdatum

31.12.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner