Hanke
Utvecklingsprojekt - 14060

Tillväxt genom information – besöksnäringen i fokus / Matkailuyritykset tiedon kautta kasvuun

Vaasanseudun Kehitys Oy - Vasaregionens Utveckling Ab

01.01.2016 - 23.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektet skall sprida aktuell information och kunskap om de ämnen som intresserar besöksnäringen. Detta sker via informationsmöten, föreläsningar, workshops och uppsökande verksamhet. Målgruppen är företag som verkar inom besöksnäringen och målsättningen är att få en ökad kompetens och därgenom ökad tillväxt i små och medelstora företag inom VASEK:s verksamhetsområde.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14060

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

23.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
må bra-turism
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt